----JEON GOL (HOT POT)----

 

Bulgogi Kimchi Jeon Gol

Marinated beef and kimchi hot pot

 

Daeji Bulgogi Kimchi Jeon Gol

Marinated pork and kimchi hot pot

 

Haemul Jeon Gol

Mixed seafood hot pot